Aktualizacja

Aktualizacja programw Arisco do wersji 6.8/6.18 ju dostpna!Szanowni Pastwo,

od 15 czerwca 2020 r. dostpne s ju najnowsze aktualizacje naszych programów. Aktualizacja zwiksza numer wersji - odpowiednio - do wartoci 6.8 lub 6.18.

 

Oprócz szeregu zmian w funkcjonalnoci przypominamy, e aktualizacja 6.8 / 6.18 zakada:

1. Posiadanie zainstalowanego silnika baz danych Firebird w wersji 2.5.

2. Zaktualizowanie struktury wewntrznej baz danych (tzw. ODS) do wersji odpowiedniej dla silnika baz danych Firebird 2.5. wszystkich baz danych - zarówno bazy arisco.gdb jak i poszczególnych baz danych poszczególnych programów (np. magazyn.gdb, ka_pl.gdb, shufk.gdb itd.)

 

BRAK SPENIENIA OBU POWYSZYCH WARUNKÓW, DLA KADEJ Z POSIADANYCH APLIKACJI I BAZ DANYCH ARISCO, SPOWODUJE BRAK MOLIWOCI WYKONANIA AKTUALIZACJI. JEELI WARUNKI NIE ZOSTAN SPENIONE PRZY PRÓBIE AKTUALIZACJI MOEMY OTRZYMA NASTPUJCY KOMUNIKAT:

 
 
 

 

DLA UYTKOWNIKÓW APLIKACJI GOMiG - dopuszczalna jest wersja Firebird 3.0 i nie s wymagane adne dziaania dodatkowe - aktualizacj mona przeprowadzi w sposób standardowy.

 

Niektórzy z Pastwa posiadaj ju spenione oba powysze warunki i dla tych uytkowników cay proces przeprowadzenia aktualizacji nie bdzie si róni niczym od dotychczas przeprowadzanych.

 

Naley jednak przyj, e w niektórych instancjach zarówno silnik baz danych Firebird, jak i struktura baz danych s w niszych wersjach ni konieczne. Wtedy wymagane bdzie podjcie szeregu dziaa techniczno-informatycznych, jeszcze PRZED wykonaniem procesu aktualizacji, majcych na celu spenienie warunków opisanych w punktach 1 i 2.

 

Dziaania te zostay szczegóowo opisane w dokumentach, dostpnych pod poniszym linkiem (plik zip):

http://www.arisco.pl/pobierz/7b780be82755701ccc69c82a3e656375 

 

Ze wzgldu na charakter opisanych czynnoci oraz wiedz potrzebn do ich rzetelnego wykonania zalecamy, aby prace te zleci osobie zajmujcej si sfer informatyczn w Pastwa Jednostce.

 

Istnieje równie moliwo zamówienia kompleksowej usugi weryfikacji stanu baz danych Pastwa systemów oraz przeprowadzenia aktualizacji silnika baz danych Firebird i struktury wewntrznej baz danych programów Arisco. Usuga ta jest dodatkowo patna. Koszt wykonania usugi wynosi 500 z netto (+23% VAT).

 

Po aktualizacji kadego z programów do wersji 6.8 / 6.18 szczegóowe informacje o zmianach znajd Pastwo w menu "Pomoc" / "Historia zmian w programie".

 

W razie jakichkolwiek wtpliwoci nasz Dzia Pomocy Technicznej pozostaje do Pastwa dyspozycji.