Arisco

Dział sprzedaży

Tagi

rozporządzenie ministra środowiska z 22 września 2010, dokumenty o śrorowisku i jego ochronie, funkcje programu

EDOŚ realizuje założenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie poprzez:
  • przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji wg gotowych wzorów zaimplementowanych w systemie,
  • tworzenie bazy wnioskodawców,
  • generowanie treści kart informacyjnych o złożonych wnioskach i wydawanych decyzjach,
  • generowanie raportów i tworzenie dowolnych analiz na podstawie informacji zawartych w decyzjach,
  • tworzenie własnego słownika informacji najczęściej wykorzystywanych przy przyjmowaniu wniosków i wydawaniu decyzji.


powrót do produktu
powrót do listy produktów
2013 ARISCO.Wszelkie prawa zastrzezone.
ARISCO Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź
Pracujemy pon-pt w godzinach 8.00-16.00
NIP: 728-14-01-495
KRS: 0000188214 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł, w całości wpłacony