Arisco

Dział sprzedaży

Tagi

plany wsparcie indywidualne, ewidencja planów wsparcia, dps, dom pomocy społecznej, indywidualny plan wsparcia, funkcje programu

Główne funkcje modułu IPW:

  • Tworzenie indywidualnego planu wsparcia dla każdego z mieszkańca wraz z oceną jego realizacji i postępem.
  • Indywidualne plany wsparcia buduje się na bazie drzewa, gdzie korzeniem głównym jest TYP WSPARCIA a podgałęzie tworzą ZAKRESY WSPARCIA w ramach wybranego typu. Określamy także: cele i spodziewane efekty, sale zajęć(pracownie) oraz skład zespołu terapeutycznego. Kreowanie planów w oparciu o „budowę drzewa” jest bardzo czytelne i pomocne przy ich ustalaniu i realizacji.
  • Wszystkie elementy składowe planu są zapisywane w słownikach aplikacji, tak więc można je wykorzystywać w przyszłości przy tworzeniu kolejnych planów.
  • Każdy z planów wsparcia można zapisać w bazie wzorców i wykorzystywać w dalszej działalności(dowolnie edytować i zapisywać jako kolejne wzorce).
  • Plany wsparcia możemy wydrukować zarówno z,  jak i bez ocen.
  • Plany wsparcia podlegają ocenie. Możemy wykorzystać do tego wyłącznie narzędzie opisowe lub punktowe wg. własnej, indywidualnie określonej skali.
  • Progres w terapii mieszkańca możemy prześledzić na bazie wydruków postępów wsparcia. Program porównuje dwa wybrane przez użytkownika plany i wskazuje, które elementy wspólne dla obu z nich uległy poprawie lub pogorszyły się(wg oceny punktowej, wyróżnione kolorystycznie.). Program pozwala także śledzić progres na bazie ocen za pośrednictwem wydruków wykresu słupkowego 3D.


powrót do produktu
powrót do listy produktów
2013 ARISCO.Wszelkie prawa zastrzezone.
ARISCO Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź
Pracujemy pon-pt w godzinach 8.00-16.00
NIP: 728-14-01-495
KRS: 0000188214 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł, w całości wpłacony