Arisco - Szkolenia

Arisco - Szkolenie

Praktyczne wykorzystanie systemu ARCHIWUM do realizacji zadań wynikających z instrukcji kancelaryjnej.Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania w zakresie możliwości organizacji szkoleń grupowych z użytkowanego przez naszych klientów systemu ARCHIWUM, z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o zaplanowanym na miesiąc październik oraz listopad cyklu szkoleń organizowanych przez firmę ARISCO.

W załączeniu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń, w tym odpowiedź na pytanie czemu te szkolenia organizujemy, jakie nowe funkcjonalności pojawiły się w systemie ARCHIWUM oraz przede wszystkim kogo zapraszamy na szkolenia. W programie szkolenia są szczegółowo rozpisane wszystkie zagadnienia, jakie zostaną omówione na szkoleniach.


Arisco - Szkolenie

Warsztaty szkoleniowe z systemu GOMiG Listopad/Grudzień 2017Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować iż na miesiące Listopad oraz Grudzień 2017 r. zaplanowaliśmy cykl szkoleń grupowych poświęconych systemowi GOMiG.

W ramach proponowanych szkoleń poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • Aktualizacja danych na kontach wymiarowych – przypomnienie zasad wprowadzania zmian, mających wpływ na kwoty przekazywane do systemu księgowego.
 • Księgowanie deklaracji i decyzji.
 • Cofanie księgowań – ograniczenia wynikające z zamkniętych kwartalnych okresów sprawozdawczych. Możliwe problemy i ich rozwiązania.
 • Dokumenty jednorazowe, dotyczące zamkniętego okresu księgowego – sposób korzystania i konsekwencje z nich wynikające.

Szczegółowy program szkolenia oraz terminy znajdziecie Państwo w załączniku oraz tabeli poniżej.


Serdecznie zapraszamy!


Arisco - Szkolenie

Rejestr sprzedaży w programie ARISCO - FK - Finansowo-KsięgowySzanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Użytkowników programu FK – Finansowo-Księgowy do udziału w letnich warsztatach szkoleniowych obejmujących swą tematyką drugi panel zagadnień rejestrów VAT związany z rejestrami sprzedaży. Szkolenia odbędą się zarówno w siedzibie naszej firmy przy Al. Kościuszki 134 w Łodzi jak i w formie zdalnych webinarium.

W ramach warsztatów poruszone zostaną następujące kwestie:

1. Nowy formularz rejestru sprzedaży
1. Omówienie pól formularza
2. Miesiąc umieszczenia w rejestrze
3. Daty w nagłówku dokumentu - powiązania
2. Rodzaje sprzedaży, które można zarejestrować w rejestrze
1. Wprowadzenie teoretyczne
2. Pole rodzaj sprzedaży – dostępne opcje
3. Wypełnianie pól formularza – przykłady
1. Sprzedaż opodatkowana
2. Sprzedaż zwolniona
3. Sprzedaż odwrotne obciążenie
4. Inne rodzaje sprzedaży
4. Wydruki
1. Sposób przygotowania wydruku
2. Wydruk skonsolidowany (uproszczony)
3. Rozwinięcie wydruku –wyciąg z rejestru
5. Eksport do JPK_VAT
6. Eksport specjalny -

Proponujemy Państwu kilka terminów do wyboru.
Szkolenia stacjonarne w siebie ARISCO w Łodzi odbędą się w terminach: 07.08.2017 oraz 22.08.2017
Szkolenia zdalne webinarium będą dostępne w terminach: 10.08.2017, 17.08.2017, 24.08.2017


Arisco - Szkolenie

Rejestry VAT w programie ARISCO - FK - Finansowo-KsięgowySzanowni Państwo!

Z radością pragniemy zaprosić Państwa do udziale w warsztatach szkoleniowych, które obejmą swym zakresem zagadnienia związane zarówno z rejestrem zakupów jak i rejestrem sprzedaży,

Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny jaki zostanie poruszony w ramach planowanych szkoleń z systemu FK:

 

Część 1 – rejestr zakupów.

 1. Nowy formularz rejestru zakupów
  1. Konfiguracja programu i definiowanie rejestru
   1. Konfiguracja – WSS, PRE, i inne ustawienia
   2. Zakładanie nowego rejestru VAT zakupy
   3. Schemat wydruku Zakup007
 1. Sposób wprowadzania danych
  1. Operacje podczas rejestracji dokumentu
   1. Wybór rejestru
   2. Data dokumentu
   3. Miesiąc ujęcia dokumentu w rejestrze
  2. Obsługa formularza VAT zakupy
   1. Obsługa pola RODZAJ
   2. Pole SPOSÓB ODLICZENIA
   3. Przełącznik – ustawienia ręczne
   4. Nowe elementy okna
  3. Dokumenty zarejestrowane we wcześniejszej wersji programu
   1. Ogólne wprowadzenie
   2. Schematy Zakup001 i Zakup002
  4. Wydruk rejestru
  5. Eksport od JPK_VAT
  6. Przyszłość – automatyczne wypełnianie VAT-7

    


Arisco - Szkolenie

Praktyczne wykorzystanie systemów informatycznych MAGAZYN, Wyposażenie i EST-Ewidencja Środków Trwałych dla Windows. Zajęcia prowadzone przy komputerach.Firma ARISCO® serdecznie zaprasza na warsztaty szkoleniowe z praktycznego wykorzystania programów Magazyn, Wyposażenie i EST -Ewidencja Środków Trwałych pod Windows, które odbędą się na terenie całego kraju w okresie od 11.04.2017 do 27.04.2017.

Szkolenie będzie prowadzone przy komputerach, tak aby każdy z uczestników przy wsparciu trenerów mógł dokładnie poznać podstawowe i zaawansowane możliwości systemów. Zajęcia prowadzone są
w formie ćwiczeń, gdzie każdy z uczestników nauczy się poprawnego i efektywnego korzystania z aplikacji. Dodatkowym atutem będzie
możliwość poznania nowych funkcji i dodatkowych modułów, jakie na bieżąco wprowadzane są w coraz nowszych wersjach programów. Warto nadmienić tu chociażby program Magazyn, w przypadku którego można generować Jednolity Plik Kontrolny JPK_MAG. Nasze programy do ewidencji wyposażenia i środków trwałych zostały rozbudowane o mobilne narzędzie do przeprowadzenia inwentaryzacji, rozwiązanie, które zostanie zaprezentowane na warsztatach szkoleniowych.

Szkolenie składa się z dwóch niezależnych części, co daje możliwość uczestnictwa zarówno w jednym jak i obu modułach szkoleniowych.


Arisco - Szkolenie

Szkolenie z systemu ARCHIWUM - dodatkowy termin w KATOWICACH!W odpowiedzi na liczne zapytania w zakresie możliwości organizacji szkoleń grupowych z użytkowanego przez naszych klientów systemu ARCHIWUM, z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o zaplanowanym na miesiąc maj dodatkowym terminie szkolenia organizowanego przez firmę ARISCO.

W załączeniu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca szkolenia, w tym odpowiedź na pytanie czemu te szkolenia organizujemy, jakie nowe funkcjonalności pojawiły się w systemie ARCHIWUM oraz przede wszystkim kogo zapraszamy na szkolenia. W programie szkolenia rozpisaliśmy szczegółowo wszystkie zagadnienia, jakie zostaną omówione na warsztatach.

Seredecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.


Arisco - Szkolenie

Szkolenie: Centralizacja VAT i JPK - praktyczne rozwiązania w programach ARISCOSzanowni Państwo!

Dla wszystkich naszych Klientów, którzy do tej pory nie skorzystali z oferty szkoleń grupowych pod kątem centralizacji VAT i JPK proponujemy dodatkowy termin szkolenia: 16.05.2017 r. 
Szkolenie odbędzie się w Łodzi, w siedzibie naszej firmy.

Będzie to szkolenie praktyczne, dotyczące rozwiązań i funkcjonalności w programach ARISCO. Ponawiamy propozycję szkolenia dotyczącego programu FK-Finansowo-Księgowy, Sprzedaż oraz Magazyn. Omówimy i praktycznie, wraz z uczestnikami, przećwiczymy proces wprowadzania danych jak i generowania stosownych raportów z naszych programów.

W sprawie szczegółów dotyczących szkolenia prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży pod nr telefonu: 42 648 03 20 bądź mailowo: sprzedaz@arisco.pl 


Arisco - Szkolenie

Centralizacja VAT – praktyczne rozwiązania w programie DOM ARISCO.Szanowni Państwo!

Z uwagi na duże zainteresowanie cyklem szkoleń związanym z programem DOM pod kątem centralizacji VAT, postanowiliśmy zorganizować dodatkowy, nowy termin szkolenia: 10.05.2017 r.
Szkolenie odbędzie się w Łodzi, w siedzibie naszej firmy.

Będzie to jednodniowe szkolenie z obsługi programu DOM autorstwa ARISCO® . W świetle nowych przepisów związanych z centralizacją VAT jak również koniecznością generowania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK), program DOM został zintegrowany z programem SPRZEDAŻ w celu przekazywania danych do wystawiania faktur VAT za pobyt mieszkańców. Dzięki powiązaniu w/w systemów, wystawianie faktur VAT jak również kontrola rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańca zostanie znacznie usprawniona. Szkolenie to realizujemy aby ułatwić Państwu korzystanie z zaimplementowanych funkcjonalności programu DOM we współpracy z pozostałymi programami naszego autorstwa. 

W sprawie szczegółów dotyczących szkolenia prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży pod nr telefonu: 42 648 03 20 bądź mailowo: sprzedaz@arisco.pl


Arisco - Szkolenie

Szkolenie z systemu ARCHIWUMSzanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania w zakresie możliwości organizacji szkoleń grupowych z użytkowanego przez naszych klientów systemu ARCHIWUM, z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o zaplanowanym na miesiąc marzec cyklu szkoleń organizowanych przez firmę ARISCO.
W załączeniu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń, w tym odpowiedź na pytanie czemu te szkolenia organizujemy, jakie nowe funkcjonalności pojawiły się w systemie ARCHIWUM oraz przede wszystkim kogo zapraszamy na szkolenia. W programie szkolenia są szczegółowo rozpisane wszystkie zagadnienia, jakie zostaną omówione na szkoleniach.


Arisco - Szkolenie

Centralizacja VAT – praktyczne rozwiązania w programie DOM ARISCO.Szanowni Państwo!

Przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe szkolenie z obsługi programu DOM autorstwa ARISCO® . W świetle nowych przepisów związanych z centralizacją VAT jak również koniecznością generowania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK), program DOM został zintegrowany z programem SPRZEDAŻ w celu przekazywania danych do wystawiania faktur VAT za pobyt mieszkańców. Dzięki powiązaniu w/w systemów, wystawianie faktur VAT jak również kontrola rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańca zostanie znacznie usprawniona. Szkolenie to realizujemy aby ułatwić Państwu korzystanie z zaimplementowanych funkcjonalności programu DOM we współpracy z pozostałymi programami naszego autorstwa. 


Arisco - Szkolenie

Szkolenie: Centralizacja VAT i JPK - praktyczne rozwiązania w programach ARISCOW styczniu 2017r. rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń z zakresu centralizacja VAT i JPK. Będą to szkolenia praktyczne, dotyczące rozwiązań i funkcjonalności w programach ARISCO. W przedstawionym poniżej zestawieniu, proponujemy szkolenia dotyczące programu FK-Finansowo-Księgowy, Sprzedaż oraz Magazyn. Omówimy i praktycznie, wraz z uczestnikami, przećwiczymy proces wprowadzania danych jak i generowania stosownych raportów z naszych programów
W lutym 2017 przewidujemy odrębne szkolenia dotyczące Systemu DOM, uwzględniające proces eksportu danych do programu Sprzedaż w celu wystawiania dokumentów sprzedaży VAT.

Wytypowaliśmy kilka miejscowości w których przeprowadzimy wspomniane szkolenia. Jeśli zaproponowane lokalizacje i terminy nie będą Państwu odpowiadały - prosimy o kontakt. Postaramy się sprostać stawianym przez Państwa wymogom.