Skrócona Historia Arisco
13 Listopada 1989
Założenie firmy ARISCO.
13 Listopada 1989
Założenie firmy ARISCO.
Budowanie zespołu programistów.
Budowanie zespołu programistów.
1990
Opracowanie pierwszego pakietu administracja dla jednostek medycznych.
1990
Opracowanie pierwszego pakietu administracja dla jednostek medycznych.
1999
Informatyzacja Domów Pomocy Społecznej (ponad 500 jednostek).
1999
Informatyzacja Domów Pomocy Społecznej (ponad 500 jednostek).
2000
Przejście na nową platformę programistyczną Delphi.
2000
Przejście na nową platformę programistyczną Delphi.
Opracowanie i wdrożenie usług abip.pl oraz ipzp.pl (pierwsze aplikacje w chmurze 2002).
Opracowanie i wdrożenie usług abip.pl oraz ipzp.pl (pierwsze aplikacje w chmurze 2002).
Opracowanie systemu DOM do zarządzania podopiecznymi w DPS.
Opracowanie systemu DOM do zarządzania podopiecznymi w DPS.
Opracowanie dedykowanych systemów dla urzędów miast i gmin.
Opracowanie dedykowanych systemów dla urzędów miast i gmin.
Opracowanie systemu GOMiG w zakresie gospodarki odpadami (nagroda ministra środowiska) oraz wdrożenie systemu w ponad 600 urzędach miast i gmin
Opracowanie systemu GOMiG w zakresie gospodarki odpadami (nagroda ministra środowiska) oraz wdrożenie systemu w ponad 600 urzędach miast i gmin
2009
Rozszerzenie portfolio aplikacji ARISCO do 40 systemów.
2009
Rozszerzenie portfolio aplikacji ARISCO do 40 systemów.
2010
Integracja GOMiG z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi (ponad 400 wdrożeń).
2010
Integracja GOMiG z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi (ponad 400 wdrożeń).
2011
Dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa ARISCO Sp. z o.o".
2011
Dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa ARISCO Sp. z o.o".
Opracowanie nowych modułów systemu DOM w technologii JAVA.
Opracowanie nowych modułów systemu DOM w technologii JAVA.
Przejście na nową platformę programistyczną Delphi Tokyo.
Przejście na nową platformę programistyczną Delphi Tokyo.
2019
Wdrożenie autorskiego programu obsługi klienta ACS.
2019
Wdrożenie autorskiego programu obsługi klienta ACS.
0
Linijek kodu
0
Zakończonych projektów
0
Zadowolonych klientów
0
Kubków kawy