Arisco

Wyświetl aktualnosci:

Jako dostawca dedykowanych systemów dla sektora jednostek budżetowych, na bieżąco śledzimy prowadzone prace legislacyjne. Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), w systemie GOMiG przygotowywaliśmy nowy dedykowany Moduł do kompleksowej obsługi wniosków i zezwoleń w zakresie usuwania drzew.

Zapraszamy do kontaktów z działem Sprzedaży firmy ARISCO w celu uzyskania szczegółowych informacji o nowym module.

Pragniemy poinformować, iż system Microsoft udostępnił aktualizację systemu operacyjnego Windows 10, naprawiającą m.in. problem wyświetlania "daty długiej" w niektórych aplikacjach ARISCO. Poprawka ta nosi numer KB4022725 i udostępniana jest poprzez system Windows Update. W zależności od wersji systemu operacyjnego, aktualizacja ta powinna się zainstalować automatycznie (najczęściej występujące ustawienie), lub trzeba ją uruchomić ręcznie.

czytaj dalej

Z informacji dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów wynika, że od dnia 1 lipca 2017 roku, na komputerach z systemem Windows XP i Windows Vista, nie będzie możliwości wysłania e-Deklaracji oraz plików JPK

czytaj dalej

W związku z pojawiającymi się problemami, związanymi z wyświetlaniem niektórych pól datowych na komputerach działających pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10, przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą tego problemu.

W dniu 02.05.2017 r. firma ARISCO będzie pracować w godzinach 8-15. 

Szanowni Państwo,

Ze względu na intensywne prace programistyczne prowadzone w ramach systemu Finansowo Księgowego publikujemy listę nowości dostępnych w najnowszych aktualizacjach:

  • Importowanie faktur VAT z programu Sprzedaż do rejestrów VAT w FK
  • Obsługa plików JPK_VAT (rejestry zakupu i sprzedaży)
  • Zmiany w eksporcie JPK_KR
  • Wydruki rejestrów VAT z możliwością dowolnej konfiguracji nagłówka
  • Konfigurator danych nagłówkowych dla VAT-7 JPK
  • Automat wczytywanie wyciągów bankowych
  • Prewspółczynnik

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – Dz.U. z 2016 r., poz. 1864.  została wprowadzona Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 (KŚT 2016). W związku z tym została wprowadzony nowy słownik obejmujący tę klasyfikację w naszym programie. Po aktualizacji program zaproponuje również automatyczne przypisanie nowego KŚT (2016) do istniejącego już zapisu wg KŚT (2010).

Strona 1 z 31
2013 ARISCO.Wszelkie prawa zastrzezone.
ARISCO Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź
Pracujemy pon-pt w godzinach 8.00-16.00
NIP: 728-14-01-495
KRS: 0000188214 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł, w całości wpłacony