Arisco

Szczegóły:

 

Dział sprzedaży

Tagi

system gospodarki odpadami, gospodarka odpadami komunalnymi w gminie, Oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami, zarządzanie odpadami komunalnymi miasto i gmina, funkcje programu

GOMiG-ODPADY
Oferta/GOMiG-ODPADY

System GOMiG-Odpady stanowi dedykowane narzędzie informatyczne wspomagające pracę wydziałów komunalnych oraz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Aplikacja realizuje wszystkie obowiązki gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dlaczego warto wdrożyc system GOMiG Odpady w gminie?

  • System GOMiG - Odpady gwarantuje zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców, co jest sprawą kluczową wynikającą z nowelizacji ustawy,
  • System GOMiG - Odpady jest jedynym systemem komputerowym, który w sposób kompleksowy wspomaga prace gminy na wszystkich etapach związanych z działaniami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,
  • System GOMiG - Odpady gwarantuje pełną integrację (on-line) z zewnętrznymi systemami księgowymi firm U. I. INFO-SYSTEM oraz ZETO Koszalin,
  • System GOMiG - Odpady wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko w jednym punkcie, gminie, starostwie czy województwie, ale na terenie całego kraju w ponad 800 miastach i gminach. Uzyskujemy w ten sposób bardzo silny, sumaryczny efekt ekologiczny w Polsce.

W celu bliższego zapoznania się z systemem GOMiG Odpady oferujemy:

  • bezpłatne wersje demo,
  • bezpłatne zdalne prezentacje,
  • bezpłatne grupowe prezentacje w miastach wojewódzkich.
Aktualna wersja: 5.1 Platforma: Windows

funkcje programu

Opis funkcjonalności systemu, współpraca z modułami dodatkowymi oraz pozostałe informacje (w tym podstawa prawna) znajdują się w poniższych zakładkach tematycznych.

 


pdf gomig.pdf   1417 KB

Artukuły związane z tym produktem:

powrót do listy produktów
2013 ARISCO.Wszelkie prawa zastrzezone.
ARISCO Sp. z o.o. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź
Pracujemy pon-pt w godzinach 8.00-16.00
NIP: 728-14-01-495
KRS: 0000188214 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł, w całości wpłacony