Wyślij zgłoszenie do Pomocy Technicznej


problemy i uwagi Jeśli podczas codziennej pracy z oprogramowaniem firmy Arisco, napotkali Państwo jakiekolwiek problemy, prosimy o wypełnienie formularza celem przekazania odnotowanych uwag naszym programistom. Wszelkie sugestie będą w miare naszych możliwości uwzględniane podczas tworzenia kolejnych wersji programów.
Formularz zgłoszenia do pomocy technicznej służy tylko i wyłącznie do komunikacji w zakresie użytkowanego oprogramowania firmy ARISCO. Wszystkie zgłoszenia o treści reklamowej będą automatycznie usuwane z naszego serwera. Zabrania się wykorzystywania formularza do innych celów niż wyżej wymienione.
Prosimy wybrać opcję odpowiadającą Państwa zgłoszeniu

(9 znaków, bez przerw i prefiksu. Przykład: 601234567)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
ARISCO Sp. z o.o.
adres biura: Al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź
adres siedziby: ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź

przy zachowaniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w celu umożliwienia udzielenia pomocy technicznej do oprogramowania ARISCO.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO):
  • wyrażenie zgody powinno być świadome i dobrowolne,
  • powyższa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: biuro@arisco.pl. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wycofanie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego udzielania pomocy technicznej w zakresie danego zgłoszenia
  • zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby zgłaszającej,
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą,
  • przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
  • dane nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem udostępnienia danych podwykonawcy (np. serwisantowi programów ARISCO) i to jedynie w celu udzielenia pomocy technicznej,
  • w związku z możliwością wystąpienia reklamacji dotyczącej usługi, dane osobowe związane ze zgłoszeniem będą przechowywane w systemie wewnętrznym ARISCO przez okres do dwóch lat od momentu zakończenia udzielania usługi. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub bezpowrotnie usunięte. W szczególnych przypadkach i za obopólną zgodą okres ten może ulec przedłużeniu.

Wyrażam zgodę na opcjonalne udzielenie pomocy technicznej poprzez połączenie zdalne (za pomocą aplikacji do jednorazowej pomocy zdalnej TeamViewer). W celu zapewnienia właściwej jakości usług połączenie będzie automatycznie rejestrowane i przechowywane w systemie wewnętrznym ARISCO przez okres do dwóch lat od momentu zakończenia połączenia. Po tym okresie zarejestrowane połączenie zostanie bezpowrotnie usunięte. W szczególnych przypadkach i za obopólną zgodą okres ten może ulec przedłużeniu. Jeżeli pomiędzy Państwa jednostką o firmą ARISCO Sp. z o.o. została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, to jej zapisy są nadrzędne do zgody na połączenie zdalne