(9 cyfr, bez przerw i prefiksu, np. 111222333)
Wewnętrzny
 • Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO):
  • wyrażenie zgody powinno być świadome i dobrowolne,
  • powyższa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: biuro@arisco.pl. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wycofanie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego udzielania pomocy technicznej w zakresie danego zgłoszenia
  • zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby zgłaszającej,
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą,
  • przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
  • dane nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem udostępnienia danych podwykonawcy (np. serwisantowi programów ARISCO) i to jedynie w celu udzielenia pomocy technicznej,
  • w związku z możliwością wystąpienia reklamacji dotyczącej usługi, dane osobowe związane ze zgłoszeniem będą przechowywane w systemie wewnętrznym ARISCO przez okres do dwóch lat od momentu zakończenia udzielania usługi. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub bezpowrotnie usunięte. W szczególnych przypadkach i za obopólną zgodą okres ten może ulec przedłużeniu.
Udowodnij, że nie jesteś robotem

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.