Arisco - Oferta


Praca zdalna z programami ARISCO


Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów związanych z obecną sytuacją w kraju, proponujemy możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie na aplikacjach naszej firmy, z zachowaniem dotychczasowych danych, zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa oraz utrzymaniem dotychczasowego komfortu pracy.

Należy podkreślić, że z punktu widzenia użytkownika zmienia się jedynie sposób uruchomienia aplikacji ARISCO (uruchomienie następuje poprzez przeglądarkę internetową), zaś cała dalsza praca wykonywana jest tak jak do tej pory (nie ma potrzeby przeprowadzania skomplikowanych szkoleń dla pracowników, wystarczy kilkunastominutowy instruktaż zdalny).

 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży w celu uzyskania szerszych informacji oraz kosztów usługi

tel. 42 648 03 25, bądź mailowo: sprzedaz@arisco.pl

Platforma:AZAM - program służący do zarządzania zamówieniami publicznymi

AZAM - program służący do zarządzania zamówieniami publicznymi


AZAM to kompletna platforma służąca do zarządzania procesami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych. AZAM to bezpieczna aplikacja działająca pod przeglądarką www, która pozwala na przygotowywanie dokumentów oraz monitorowanie procedur aż po udzielenie zamówienia oraz realizację umowy. Aplikacja zawiera nie tylko kompleksową bazę przepisów prawnych, ale także wszystkie funkcjonalności potrzebne do uproszczenia pracy oraz przygotowania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. AZAM dostępny jest w wersji SaaS (Software as a Service), może być także zainstalowany na serwerze Klienta.

Zapraszamy również na stronę: www.azam.pl

Kontakt z Opiekunem Produktu:
Andrzej Sadowski
tel: 42 648 03 33

andrzej.sadowski@arisco.pl

Platforma:GOMiG Wycinka Drzew

GOMiG Wycinka Drzew


Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), wprowadziła znaczące zmiany w zakresie rejestracji i obsługi wniosków o wycinkę drzew składanych przez osoby fizyczne.

 

 

Platforma:Moduł Bankowy dla programu FK - Finansowo-Księgowy

Moduł Bankowy dla programu FK - Finansowo-Księgowy


Moduł Bankowy stanowi dodatkowe rozwiązanie wzbogacające system FK – Finansowo-Księgowy o następujące funkcjonalności związane z operacjami bankowymi:

 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • przygotowanie przelewów,
 • werfyfikacja kontrahentów z białą listą podatników VAT,
 • generowanie JPK_WB.

Dzięki zastosowanym technologiom Moduł ma zdolność „uczenia się” w trakcie pracy. Będzie on wspomagał codzienną pracę pozwalając na zaoszczędzenie czasu oraz zniwelowanie ewentualnych pomyłek przy operacjach księgowania wyciągów jak również w trakcie przygotowywania przelewów wychodzących.

Główne zalety oferowanego rozwiązania to:

 1. automatyczne wczytanie wyciągu bankowego do systemu FK – Finansowo-Księgowego,
 2. skrócony czas wpisywania przelewów oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędu,
 3. podgląd listy przelewów ze szczegółowymi danymi dotyczącymi danego przelewu,
 4. możliwość kopiowania pojedynczych przelewów jak i ich paczek,
 5. możliwość dopisania nowych numerów kont do rozpoznanych i przypisanych uprzednio kontrahentów,
 6. automatyczna dekretacja poszczególnych operacji bankowych, kwoty płatności oraz kwoty prowizji za przelew,
 7. podgląd do wszystkich wyciągów bankowych w jednym miejscu,
 8. możliwość utworzenia wzorców dekretów według potrzeb i specyfiki jednostki,
 9. generowanie JPK_WB,
 10. możliwość drukowania przelewów na tradycyjnych blankietach,
 11. wykorzystanie mechanizmu weryfikacji kontrahentów z białą listą podatników VAT.
Platforma:Moduł Sprawozdawczość dla programu FK

Moduł Sprawozdawczość dla programu FK


Oferujemy Państwu rozszerzenie programu FK - Finansowo–Księgowy ARISCO® o możliwość przygotowania i generowania sprawozdań budżetowych.
Sprawozdawczość obsługuje następujące sprawozdania:
     Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, B-JEDN, B-SKON, B-WYK, F-RZS, F-ZZF.
Nasz moduł umożliwia generowanie w/w sprawozdań w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku stosownego formularza.
Postać elektroniczna (XML) jest przystosowana do zaimportowania do SJO BESTIA

          

Platforma:ARCHIWUM ZAKŁADOWE

ARCHIWUM ZAKŁADOWE


Program Archiwum zakładowe to łatwa w obsłudze aplikacja ułatwiająca prowadzenie archiwum zakładowego w dowolnej jednostce zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym. Zastosowane rozwiązania dają ogromne możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

System Archiwum stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne realizujące wszystkie wymogi w zakresie zarządzania dokumentacją archiwalną. Począwszy od etapu przyjęcia dokumentacji na stan archiwum zakładowego a zakończywszy na etapie niszczenia dokumentacji, aplikacja rejestruje poszczególne fazy życia teczek zgodnie ze ścieżką wynikającą z przyjętej w danej jednostce instrukcji kancelaryjnej. Zaimlementowane w systemie moduły słownikowe umożliwiają konfigurację jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) obowiązujących w latach wytworzenia danych dokumentów, a co za tym idzie gwarantują zgodność klasyfikacji ewidencjonowanych teczek z rzeczywistym stanem prawnym.

System Archiwum z powodzeniem sprawdza się w firmach świadczących usługi zarządzania dokumentami archiwalnymi. Dzięki opracowanemu modułowi zdalnego dostępu, daje możliwość podglądu baz danych klientów dla których świadczona jest usługa archiwum zakładowego.  

Platforma: WindowsGOMiG-ODPADY

GOMiG-ODPADY


System GOMiG-Odpady stanowi dedykowane narzędzie informatyczne wspomagające pracę wydziałów komunalnych oraz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Aplikacja realizuje wszystkie obowiązki gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dlaczego warto wdrożyc system GOMiG Odpady w gminie?

 • System GOMiG - Odpady gwarantuje zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców, co jest sprawą kluczową wynikającą z nowelizacji ustawy,
 • System GOMiG - Odpady jest jedynym systemem komputerowym, który w sposób kompleksowy wspomaga prace gminy na wszystkich etapach związanych z działaniami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,
 • System GOMiG - Odpady gwarantuje pełną integrację (on-line) z zewnętrznymi systemami księgowymi firm U. I. INFO-SYSTEM oraz ZETO Koszalin,
 • System GOMiG - Odpady wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko w jednym punkcie, gminie, starostwie czy województwie, ale na terenie całego kraju w ponad 800 miastach i gminach. Uzyskujemy w ten sposób bardzo silny, sumaryczny efekt ekologiczny w Polsce.

Ze względu na szeroki wachlarz realizowanych obowiązków ustawowych, system GOMiG dostępny jest w podziale na poniższe moduły funkcjonalne:

 1. Moduł podstawowy
 2. Moduł wymiarowy
 3. Moduł selektywnej zbiórki odpadów
 4. Moduł ADOK
 5. Moduł pojemniki
 6. Moduł Integrator
 7. Moduł Rejestr dotacji i dofinansowania
 8. Moduł Wycinka drzew
 9. Moduł PSZOK
 10. Moduł GIS

W celu bliższego zapoznania się z systemem GOMiG Odpady oferujemy:

 • bezpłatne wersje demo,
 • bezpłatne zdalne prezentacje,
 • bezpłatne grupowe prezentacje w miastach wojewódzkich.
Platforma: WindowsSeniorWigor

SeniorWigor


Program komputerowy SeniorWigor, przeznaczony do obsługi placówek aktywizujących osoby starsze w projekcie Senior-Wigor. Program powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest wyposażony w moduły umożliwiające ewidencję podopiecznych, moduł rozliczający obecności i - ewentualnie - odpłatności za udział w zajęciach, moduł realizujący IPPWA.
Program ten jest jednym z elementów kompleksowego rozwiązania informatycznego, zapewniającego pełną, informatyczną, obsługę Państwa jednostki.

Platforma: Windows


Strona 1 z 4