Pakiety programów


Aktualności


 • Złoty Medal POLECO 2023

  Z radością informujemy, że system GOMiG - Gospodarka odpadami na terenie miast i gmin zdobył Złot Medal grupy MTP POLECO 2023. W dniu 17 października 2023 r. w Poznaniu odbyła się uroczysta gala i oficjalne wręczenie nagród dla Laureatów konkursu. System GOMiG to jeden z czołowych produktów z oferty ARISCO. Ma silną pozycję na rynku ugruntowaną prawie 20 latami doświadczenia i współpracy z urzędami gmin i miast. Nasz program objął niemal 20% wszystkich mieszkańców Polski, czyli 7 mln ludzi, co sprawia, że mamy realny wpływ na poprawę środowiska w naszym kraju.
  Czytaj więcej
 • FK BEZPŁATNE WEBINARIUM

  Szanowni Państwo,jest nam niezmiernie miło zaprosić Was na kolejne bezpłatne, zdalne spotkanie (webinarium) dotyczące programu Finansowo-Księgowego wraz z Modułami. Na spotkaniu  zaprezentujemy Państwu między innymi : Funkcjonalności, które ułatwiają i przyspieszają pracę na programie, Udoskonalenia i nowe opcje, które pojawiły się w ostatnich wersjach systemu m.in. należności wymagalne i niewymagalne, zobowiązania wymagalne i inne, Omówienie możliwych połączeń FK z innymi systemami ARISCO, Moduł Sprawozdawczość – tworzenie wzorców oraz generowanie sprawozdań, Moduł Bankowy z pełną funkcjonalnością – tworzenie paczek przelewów, definiowanie przelewów terminowych (płatności w ratach), biała lista, importowanie wyciągów z systemów bankowych wraz z rozksięgowaniem.   Mamy nadzieję, że udział w webinarium przyniesie Państwu korzyści i ulepszy pracę na systemie księgowym.  
  Czytaj więcej
 • DIETY Webinarium

  Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium o nowościach dla programu Diety. Poznacie Państwo m.in przebudowane okno Zapotrzebowań oraz zmiany i nowości jakie w najnowszej wersji zostały wprowadzone.  Podczas godzinnego spotkania w dniu 07.09.2023(czwartek) od godziny 10:00 zobaczycie Państwo m.in: 1. Reorganizację w oknie Zapotrzebowań.2. Predykcję wartości realizowanych potraw z konfiguracją.3. Szczegółowe kopiowanie jadłospisów z dnia dla wybranej diety i rodzaju posiłku.4. Konfigurację Diet w szerokim aspekcie możliwości. 5. Informację o ostatnim użyciu potrawy w jadłospisie.6. Mechanizm planowanych posiłków a faktycznie wydanych.7. Wykaz różnić w rozliczeniach posiłku pomiędzy Dietami a Magazynem.8. Wydruk jadłospisu i dekadówki - zmiany. Serdecznie zapraszamy wszystkich użytkowników programu!  W razie dodatkowych pytań odnośnie zapisów zapraszamy do kontaktu mailowego: szkolenia@arisco.pl
  Czytaj więcej
 • SZKOLENIE - ARCHIWUM ZAKŁADOWE

  Zapraszamy do udziału w letnich warsztatach szkoleniowych z zakresu obsługi programu ARCHIWUM. Warsztaty przybiorą formę zdalną a spotkanie potrwa około 60 – 120 minut. W ramach szkolenia przypomnimy najważniejsze kwestie związane z praktycznym wykorzystaniem dostępnych funkcji programu:    1. Definiowanie podstawowych ustawień konfiguracyjnych,    2. Definiowanie słowników użytkownika,    3. Tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych,    4. Przypisywanie teczek do spisów,    5. Tworzenie rejestrów spraw związanych z teczką,    6. Przygotowanie karty udostępnienia teczki,    7. Przygotowanie operacji wydzielania oraz brakowania teczek,    8. Tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych teczek przekazanych lub zniszczonych,    9. Wykorzystanie gotowych wzorców wydruków spisów zdawczo-odbiorczych,    10. Praktyczne wykorzystanie podzbiorów. Warsztaty odbędą się w terminie: 17 lipca 2023 r. o godzinie 10:00.Koszt udziału jednej osoby to 100 zł netto + 23% VAT. Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić formularz z poniższego linku i przesłać jego skan na adres mailowy: szkolenia@arisco.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIA Każda zgłoszona w ten sposób osoba otrzyma link do rejestracji online.
  Czytaj więcej
 • SZKOLENIE - GOMiG - Odpady z Modułem Wymiarowym

  Zapraszamy na kolejną edycję letnich warsztatów szkoleniowych.Warsztaty przybiorą formę zdalną a spotkanie potrwa około 60 – 120 minut. W ramach szkolenia poruszymy najważniejsze kwestie związane z: 1. Tworzeniem i obsługą kont wymiarowych.2. Definiowaniem i obsługą systemów płatności oraz metod rozliczania kont wymiarowych.2. Omówieniem zmiany stawki w ciągu roku za gospodarowanie odpadami.3. Przygotowaniem systemu GOMiG do operacji zamknięcia roku.4. Generowaniem raportów i zestawień w module wymiarowym.5. Nadawanie lub zmiana maski dla obsługi wirtualnych kont bankowych.6. Edycja i weryfikacja danych w ramach bazy osobowej KSZOB.7. Obsługa modułu ADOK dla kont wymiarowych. Warsztaty odbędą się w terminie: 20 lipca 2023 r. o godzinie 10:00.Koszt udziału jednej osoby to 100 zł netto + 23% VAT. Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić formualrz z ponizszego linku i przesłać jego skan na adres: szkolenia@arisco.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIA Każda zgłoszona w ten sposób osoba otrzyma link do rejestracji online.
  Czytaj więcej

Pomoc techniczna


W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej naszych produktów, prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną.

Sugerujemy, aby zgłoszenia wysyłać z poziomu aplikacji Arisco
(Menu "Pomoc" -> "Wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej").

Więcej informacji znaleźć można pod przyciskiem "Jak przesłać zgłoszenie z poziomu programu?" (dokument PDF), widocznym poniżej.

Jeżeli z przyczyn technicznych nie ma możliwości przesłania zgłoszenia z poziomu aplikacji, prosimy skorzystać z przycisku "Wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej", widocznego na niniejszej stronie. Wypełniając formularz, prosimy o podanie jak największej liczby szczegółów.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem, celem udzielenia pomocy w rozwiązaniu problemu.

WAŻNA INFORMACJA !
Brak zarejestrowanego zgłoszenia uniemożliwia świadczenie pomocy technicznej.

Wydarzenia


 • FK BEZPŁATNE WEBINARIUM

  Szanowni Państwo,jest nam niezmiernie miło zaprosić Was na kolejne bezpłatne, zdalne spotkanie (webinarium) dotyczące programu Finansowo-Księgowego wraz z Modułami. Na spotkaniu  zaprezentujemy Państwu między innymi : Funkcjonalności, które ułatwiają i przyspieszają pracę na programie, Udoskonalenia i nowe opcje, które pojawiły się w ostatnich wersjach systemu m.in. należności wymagalne i niewymagalne, zobowiązania wymagalne i inne, Omówienie możliwych połączeń FK z innymi systemami ARISCO, Moduł Sprawozdawczość – tworzenie wzorców oraz generowanie sprawozdań, Moduł Bankowy z pełną funkcjonalnością – tworzenie paczek przelewów, definiowanie przelewów terminowych (płatności w ratach), biała lista, importowanie wyciągów z systemów bankowych wraz z rozksięgowaniem.   Mamy nadzieję, że udział w webinarium przyniesie Państwu korzyści i ulepszy pracę na systemie księgowym.  
  Czytaj więcej
 • DIETY Webinarium

  Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium o nowościach dla programu Diety. Poznacie Państwo m.in przebudowane okno Zapotrzebowań oraz zmiany i nowości jakie w najnowszej wersji zostały wprowadzone.  Podczas godzinnego spotkania w dniu 07.09.2023(czwartek) od godziny 10:00 zobaczycie Państwo m.in: 1. Reorganizację w oknie Zapotrzebowań.2. Predykcję wartości realizowanych potraw z konfiguracją.3. Szczegółowe kopiowanie jadłospisów z dnia dla wybranej diety i rodzaju posiłku.4. Konfigurację Diet w szerokim aspekcie możliwości. 5. Informację o ostatnim użyciu potrawy w jadłospisie.6. Mechanizm planowanych posiłków a faktycznie wydanych.7. Wykaz różnić w rozliczeniach posiłku pomiędzy Dietami a Magazynem.8. Wydruk jadłospisu i dekadówki - zmiany. Serdecznie zapraszamy wszystkich użytkowników programu!  W razie dodatkowych pytań odnośnie zapisów zapraszamy do kontaktu mailowego: szkolenia@arisco.pl
  Czytaj więcej
 • SZKOLENIE - ARCHIWUM ZAKŁADOWE

  Zapraszamy do udziału w letnich warsztatach szkoleniowych z zakresu obsługi programu ARCHIWUM. Warsztaty przybiorą formę zdalną a spotkanie potrwa około 60 – 120 minut. W ramach szkolenia przypomnimy najważniejsze kwestie związane z praktycznym wykorzystaniem dostępnych funkcji programu:    1. Definiowanie podstawowych ustawień konfiguracyjnych,    2. Definiowanie słowników użytkownika,    3. Tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych,    4. Przypisywanie teczek do spisów,    5. Tworzenie rejestrów spraw związanych z teczką,    6. Przygotowanie karty udostępnienia teczki,    7. Przygotowanie operacji wydzielania oraz brakowania teczek,    8. Tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych teczek przekazanych lub zniszczonych,    9. Wykorzystanie gotowych wzorców wydruków spisów zdawczo-odbiorczych,    10. Praktyczne wykorzystanie podzbiorów. Warsztaty odbędą się w terminie: 17 lipca 2023 r. o godzinie 10:00.Koszt udziału jednej osoby to 100 zł netto + 23% VAT. Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić formularz z poniższego linku i przesłać jego skan na adres mailowy: szkolenia@arisco.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIA Każda zgłoszona w ten sposób osoba otrzyma link do rejestracji online.
  Czytaj więcej
 • SZKOLENIE - GOMiG - Odpady z Modułem Wymiarowym

  Zapraszamy na kolejną edycję letnich warsztatów szkoleniowych.Warsztaty przybiorą formę zdalną a spotkanie potrwa około 60 – 120 minut. W ramach szkolenia poruszymy najważniejsze kwestie związane z: 1. Tworzeniem i obsługą kont wymiarowych.2. Definiowaniem i obsługą systemów płatności oraz metod rozliczania kont wymiarowych.2. Omówieniem zmiany stawki w ciągu roku za gospodarowanie odpadami.3. Przygotowaniem systemu GOMiG do operacji zamknięcia roku.4. Generowaniem raportów i zestawień w module wymiarowym.5. Nadawanie lub zmiana maski dla obsługi wirtualnych kont bankowych.6. Edycja i weryfikacja danych w ramach bazy osobowej KSZOB.7. Obsługa modułu ADOK dla kont wymiarowych. Warsztaty odbędą się w terminie: 20 lipca 2023 r. o godzinie 10:00.Koszt udziału jednej osoby to 100 zł netto + 23% VAT. Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić formualrz z ponizszego linku i przesłać jego skan na adres: szkolenia@arisco.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIA Każda zgłoszona w ten sposób osoba otrzyma link do rejestracji online.
  Czytaj więcej
 • SZKOLENIE - Ewidencja Nieczystości Ciekłych w systemie GOMiG

  Zapraszamy na kolejną edycję letnich warsztatów szkoleniowych.Warsztaty przybiorą formę zdalną a spotkanie potrwa około 60 – 120 minut. W ramach szkolenia poruszymy najważniejsze kwestie związane z: 1. Prowadzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.2. Możliwości zasilenia bazy programu GOMIG o dane ze źródeł zewnętrznych.3. Wykorzystaniem funkcji Planera oraz Asystenta Kontroli.4. Wykorzystaniem Modułu ADOK wspierającego działania związane z kontrolą nieczystości ciekłych. Warsztaty odbędą się w terminie: 12 lipca 2023 r. o godzinie 10:00.Koszt udziału jednej osoby to 100 zł netto + 23% VAT. Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić formualrz z poniższego linku i przesłać jego skan na adres: szkolenia@arisco.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIAKażda zgłoszona w ten sposób osoba otrzyma link do rejestracji online.
  Czytaj więcej

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.