Arisco - Oferta


nCPV

nCPV


n-CPV - nowy Wspólny Słownik Zamówień Publicznych to prosty w użyciu program, który umożliwi Państwu łatwe i przede wszystkim szybkie wyszukanie nowych kodów CPV, które obowiązują od 15 września 2008 roku.
Platforma: WindowsaBIP

aBIP


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nałożyła na wszystkie jednostki użyteczności publicznej obowiązek udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Platforma: WWWModuł Sprawozdawczość dla programu FK

Moduł Sprawozdawczość dla programu FK


Oferujemy Państwu rozszerzenie programu FK - Finansowo–Księgowy ARISCO® o możliwość przygotowania i generowania sprawozdań budżetowych.
Sprawozdawczość obsługuje następujące sprawozdania:
     Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, B-JEDN, B-SKON, B-WYK, F-RZS, F-ZZF.
Nasz moduł umożliwia generowanie w/w sprawozdań w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku stosownego formularza.
Postać elektroniczna (XML) jest przystosowana do zaimportowania do SJO BESTIA

          

Platforma:Moduł Bankowy dla programu FK - Finansowo-Księgowy

Moduł Bankowy dla programu FK - Finansowo-Księgowy


Moduł Bankowy stanowi dodatkowe rozwiązanie wzbogacające system FK – Finansowo-Księgowy o następujące funkcjonalności związane z operacjami bankowymi:

 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • przygotowanie przelewów,
 • werfyfikacja kontrahentów z białą listą podatników VAT,
 • generowanie JPK_WB.

Dzięki zastosowanym technologiom Moduł ma zdolność „uczenia się” w trakcie pracy. Będzie on wspomagał codzienną pracę pozwalając na zaoszczędzenie czasu oraz zniwelowanie ewentualnych pomyłek przy operacjach księgowania wyciągów jak również w trakcie przygotowywania przelewów wychodzących.

Główne zalety oferowanego rozwiązania to:

 1. automatyczne wczytanie wyciągu bankowego do systemu FK – Finansowo-Księgowego,
 2. skrócony czas wpisywania przelewów oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędu,
 3. podgląd listy przelewów ze szczegółowymi danymi dotyczącymi danego przelewu,
 4. możliwość kopiowania pojedynczych przelewów jak i ich paczek,
 5. możliwość dopisania nowych numerów kont do rozpoznanych i przypisanych uprzednio kontrahentów,
 6. automatyczna dekretacja poszczególnych operacji bankowych, kwoty płatności oraz kwoty prowizji za przelew,
 7. podgląd do wszystkich wyciągów bankowych w jednym miejscu,
 8. możliwość utworzenia wzorców dekretów według potrzeb i specyfiki jednostki,
 9. generowanie JPK_WB,
 10. możliwość drukowania przelewów na tradycyjnych blankietach,
 11. wykorzystanie mechanizmu weryfikacji kontrahentów z białą listą podatników VAT.
Platforma:Praca zdalna z programami ARISCO


Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów związanych z obecną sytuacją w kraju, proponujemy możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie na aplikacjach naszej firmy, z zachowaniem dotychczasowych danych, zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa oraz utrzymaniem dotychczasowego komfortu pracy.

Należy podkreślić, że z punktu widzenia użytkownika zmienia się jedynie sposób uruchomienia aplikacji ARISCO (uruchomienie następuje poprzez przeglądarkę internetową), zaś cała dalsza praca wykonywana jest tak jak do tej pory (nie ma potrzeby przeprowadzania skomplikowanych szkoleń dla pracowników, wystarczy kilkunastominutowy instruktaż zdalny).

 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży w celu uzyskania szerszych informacji oraz kosztów usługi

tel. 42 648 03 25, bądź mailowo: sprzedaz@arisco.pl

Platforma:


Strona 2 z 2