Pakiety
Wpływ systemu GOMiG Odpady na środowisko

Wpływ systemu GOMiG Odpady na środowisko

Pakiet: Administracja

Podstawowym zadaniem Gminy jest zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy, zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Wprowadzenie w życie tego zadania, wymaga uszczelnienia systemu odbierania odpadów od mieszkańców. Aby to zagwarantować, niezbędna jest informacja o wszystkich właścicielach nieruchomości, którzy docelowo zostaną objęci systemem odbioru odpadów komunalnych przez gminę. System GOMiG - Odpady wspomaga działania gminy zmierzające do objęcia systemem monitoringu wszystkich mieszkańców, dostarczając niezbędnych informacji, przeprowadzając stosowne analizy i przygotowując potrzebne zestawienia.

Do uszczelnienia systemu wcale nie potrzebujemy nadzoru policyjnego w każdym miejscu, gdzie obywatel mógłby wyrzucić odpady, tworząc nielegalne wysypiska śmieci. Wystarczy doprowadzić do tego, aby z każdej nieruchomości odpady były odbierane przez przedsiębiorcę realizującego zadania zlecone przez gminę. Ten jeden podstawowy warunek gwarantuje, że strumień odpadów, który dotychczas zaśmiecał środowisko, został objęty systemem wywozu. W dalszej kolejności rolą przedsiębiorcy byłoby zgodnie z ustawą dostarczanie kwartalnych sprawozdań o masie odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców.

Po uszczelnieniu systemu odbioru odpadów można przejść do kolejnego etapu działań, dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Aby zapewnić skuteczną selektywną zbiórkę odpadów, trzeba objąć systemem wszystkich mieszkańców gminy, co gwarantuje wdrożenie systemu GOMiG - Odpady.

Wyobraźmy sobie teraz, że takie efekty możemy otrzymać nie tylko w skali pojedynczej gminy, ale równie dobrze możemy myśleć o otrzymaniu takich wyników w skali całego kraju. Biorąc pod uwagę, że system GOMiG - Odpady działa już w co czwartej gminie w Polsce, osiągnięcie takiego efektu staje się bardzo realne.

Wszystkim nam zależy, aby wytwarzane przez nas codziennie nieczystości, trafiały na odpowiednio przygotowane do tego celu wysypiska, gdyż tylko takie działania dają nam nadzieję, iż przyszłe pokolenia będą miały szanse cieszyć się z otaczającego nas czystego środowiska. Dlatego też, w interesie nas wszystkich, pozostaje zrozumienie potrzeby wprowadzenia nowych obowiązków ustawowych, których poprawność realizacji jest gwarancją osiągnięcia pełnego sukcesu.

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.